We gaan voor een topkwaliteit!

Benor

In de betonproductie spelen de Europese normen een belangrijke rol. Dat werkt in op de kwaliteitseisen van het product zelf en op de bepalingen in type-bestekken en lastenboeken. OBC koos al vlug resoluut voor het produceren en leveren van kwalitatief hoogstaand beton. Wij verkregen het BENOR – keurmerk voor stortklaar beton al in 1980 en stapten dan ook vlot over op het “nieuwe” BENOR-keurmerk, dat enkele jaren terug volledig aan de Europese regelgeving werd aangepast.

Het Benor-merk is een waarborg dat het aangemaakte beton beantwoordt aan de gespecificeerde eigenschappen voorgeschreven volgens de norm NBN B15-001. Tevens impliceert het merk dat de kwaliteitscontrole van de producent door een extern controle-organisme wordt geverifieerd. De gebruiker hoeft bijgevolg de kwaliteit van het beton niet meer zelf te controleren. Het Benor-merk levert dus tijdswinst op en werkt kostenbesparend. De gebruiker moet enkel nog de leveringsbonnen en de uitvoering van het werk controleren.

Labo

In het goed uitgeruste labo worden onder leiding van de kwaliteitsingenieur de strenge testen uitgevoerd. Enerzijds is er de interne kwaliteitscontrole die extern gecontroleerd wordt, vereist door de Benor-reglementering. Anderzijds doen we permanent onderzoek naar nieuwe mogelijkheden en kwaliteitsverbetering. OBC profileert zich als bedrijf dat de technische hoogstandjes in de betonmarkt wil beleveren.

Leveringsbonnen

Op onze leveringsbonnen vindt u zeer duidelijk en overzichtelijk volgende elementen terug: de samenstelling en/of karakteristieken van het geleverd product, de vervoer – en lostijden, de wijze van lossen, het al of niet van toepassing zijn van het BENOR merk.

Aandacht voor onze omgeving

Rustbrengende groene zone

Rond de twee reusachtige betonmenginstallaties mag het dan al gonzen van activiteit, een paar honderd meter verder is de tuinman druk in de weer met de aangeplante struiken, boompjes, heggen en bodembedekkers, gekozen door een kenner. Overal waar mogelijk is het bedrijfsterrein herschapen in een rustbrengende groene zone. Ze vormt meteen ook een efficiënte buffer rond het industriële gebeuren. Dit is werkelijk “groen beton”, het levende bewijs dat milieubewustzijn met een beetje moeite en geld kan leiden tot de perfecte symbiose van een industriële activiteit en een groene, mensvriendelijke omgeving.

Recyclage

Milieuzorg neemt hier nog andere vormen aan: OBC heeft flink geïnvesteerd in een recyclage- en recuperatie-eenheid. De betonresten worden hier als het ware opnieuw “uiteengerafeld”, tot zand en granulaten, die terug in productie kunnen gaan. Het spoelwater is eveneens bijzonder geschikt om opnieuw in de productie te worden gebruikt.

Onderhoud

Een derde aspect van milieuzorg is het streng gecontroleerde onderhoud en de voortdurende reiniging van de installaties en het rollend materieel. Dit laatste wordt in het bedrijf zelf onderhouden, volgens de meest recente normen en voorschriften. Veilig rijden, in een propere vrachtwagen is ook een uitdrukking van kwaliteits- en milieuzorg…

Uitstekende klantenservice

Een bedrijf kan pas spreken van integrale kwaliteitszorg als er ook bijzondere aandacht besteed wordt aan de klantenservice. Bij OBC zijn de belangrijkste pijlers van die service het geven van advies aan de klant en het leveren conform de eisen van de klant.

Adviesfunctie

De adviesfunctie is het uitgesproken actieterrein van de kwaliteitsingenieur. Hij bezoekt de klant, luistert naar zijn noden en problemen en speelt hierop in met een vakkundig advies. Door openheid en vertrouwen wordt een relatie tot stand gebracht en onderhouden voor lange termijn. De kwaliteitsingenieur schuwt de confrontatie met raadgevers van de klant of controleorganismen niet en doet indien nodig ook beroep op technische medewerkers van onze leveranciers. Hij heeft een goed uitgerust betonlabo en een technisch documentatiecentrum ter beschikking.

Leveringen

De leveringen worden door de dispatch afdeling gecoördineerd en stipt opgevolgd, perfect conform de eisen en verwachtingen van de klant. Het is belangrijk dat de medewerkers van deze afdeling hiertoe correcte en volledige informatie van de klant bekomen. Beide partijen kunnen er alleen maar beter van worden … en duurzaam blijven samenwerken.

Bereikbaarheid

De geautomatiseerde dispatching is bemand van maandag tot vrijdag van 6.00 uur tot 18.00 uur. Leveringen op de werf kunnen gebeuren op elk moment van de dag in overleg met de klant. Afhaling van producten kan tussen 6.00 uur en  16.30 uur.

Uitrusting

Het hart van het bedrijf is de dispatching waar een computergestuurde planning ervoor zorgt dat iedere bestelling als een draad doorheen het bedrijf loopt. Alle informatie komende van de klant, de werf en de vrachtwagens wordt geïntegreerd in de planning. Van hieruit lopen de instructies via datacommunicatie naar de beide productietorens, waar het productieproces integraal geautomatiseerd is. De nodige informatie voor het opstellen van facturen gaat ook vanuit de dispatching automatisch naar de boekhoudafdeling. Onze vloot bestaat uit een vijftiental truckmixers, een kipper, een oplegger-kipper en een betonpomp.

Firmin Ottevaere & Co nv

Meersbloem – Melden 20
9700 Oudenaarde
Tel. : 055/33 48 11
Fax : 055/33 48 10

Directie

Mathias de Vreese

Verkoop

Kenneth Schoofs

Boekhouding

Sylvie Goeminne

Dispatch – Planning

Facturatie en aankoopadministratie

Inge Debeyter

Productie & Kwaliteitsopvolging

Marc Faingnaert