Toeslagstoffen

Elk materiaal, dat wordt toegevoegd aan een basismengsel van cement, granulaten en water en dat niet beantwoordt aan de definitie van hulpstof, wordt meestal als een toeslagstof aanzien. Ze worden toegevoegd aan het beton om de eigenschappen van het verse en verharde mengsel te verbeteren. Het gebruik van toeslagstoffen is toegelaten op voorwaarde dat zij geen afbreuk doen aan de kwaliteit en de duurzaamheid van het beton.

Filler (F)

  • omschrijving: Filler is een tot fijn poeder gemalen gesteente. (meestal kalksteen)
  • toepassing: Het wordt toegevoegd om het gehalte aan fijne bestanddelen te bereiken dat nodig is om voor bepaalde verwerkingen of aanwendingen de stabiliteit van het verse mengsel te verzekeren. Een waterbeperkend middel is nodig om het extra aanmaakwater te compenseren.

Vliegas (V)

  • omschrijving: Vliegas is de lichte fractie van de anorganische minerale bestanddelen die als as na steenkoolverbranding (cfr in elektriciteitscentrales) meegevoerd worden door de rookgassen. Vliegas is een poeder waarvan de fijnheid die van het cement benadert, bestaande uit amorfe, kiezelzuurhoudende (reageert dus met kalk), zeer kleine en ronde korrels.
  • toepassing:
    In het verse mengsel werkt vliegas als een mechanisch plastificeermiddel, net voldoende om een aanzienlijke toename van het aanmaakwater (bij gelijkblijvende consistentie) te vermijden.In het verharde mengsel heeft vliegas een zeer trage puzzolanische werking die de kwaliteit en de duurzaamheid van het beton ten goede komt.

Microsilica (SF) (silica fume)

  • omschrijving: Microsilica is een restproduct van de productie van het element silicium en de ferrosiliciumlegeringen. Het is een uiterst fijn poeder van amorfe, kiezelzuurhoudende (reageert dus met kalk) en uiterst kleine korrels.
  • toepassing:
    In het verste mengsel werkt silica fume als een plastificeermiddel maar vergt wel meer water. Dit moet met een sterk waterreducerende hulpstof worden gecorrigeerd.In het verharde mengsel heeft silica fume een snellere puzzolanische werking dankzij de grote korrelfijnheid. Dankzij hun kleine afmetingen kunnen de microsilicakorrels zich in de gelporiën van de gehydrateerde cementstructuur nestelen waar zijn snel met de vrijgekomen kalk reageren en aldus de laatste “leemten” in deze structuur kunnen dichten, zelfs bij ene W/C-grenswaarde van 0.3 – 0.4. Deze bijzondere eigenschap wordt vooral aangesproken om hoogwaardig beton een perfect compacte structuur te verlenen.

Bijkomende inlichtingen?

Contacteer vrijblijvend Marc Faingnaert

E-mail : marc.faingnaert@obc-ottevaere.be
Tel. : 055/33.48.11
Fax: 055/33.48.10
GSM: 0475/55.34.28

Laatste nieuws

Sluitingsdagen 2024-> zie contact

Comments off.

Lees meer