Hulpstoffen

Hulpstoffen zijn dikwijls een zeer goed middel om aan bepaalde kwaliteitseisen te kunnen voldoen en moeten dan ook beschouwd worden als een wezenlijk deel van de betonsamenstelling. Het gebruik van een hulpstof is echter zeer delicaat omdat hun doeltreffendheid niet enkel afhangt van hun intrinsieke kwaliteit: zij hangt bovendien af van talrijke factoren zoals het cementtype, de samenstelling van het beton of de mortel, het ogenblik en de wijze waarop ze in het mengsel ingebracht wordt, het mengprocédé, de consistentie, de middelen en methodes van plaatsing en verdichting,…

  • superplastificeerder – sterk waterreduceerder
  • plastificeerder
  • bindingsversneller
  • bindingsvertrager
  • luchtbelvormers
  • waterdichtingsmiddel in de massa
  • watervasthoudende hulpstoffen
  • thixotroop

Meer info kan u bekomen bij FIPAH, Federatie van Invoerders en Producenten van Hulpstoffen voor beton en mortel.

Bijkomende inlichtingen?

Contacteer vrijblijvend Marc Faingnaert

E-mail : marc.faingnaert@obc-ottevaere.be
Tel. : 055/33.48.11
Fax: 055/33.48.10
GSM: 0475/55.34.28

Laatste nieuws

Sluitingsdagen 2024-> zie contact

Comments off.

Lees meer