Cement

Cement is een zeer fijn mineraal poeder dat als hydraulisch bindmiddel fungeert. Door de chemische reactie tussen het cement en het water gaat de ontstane gehydrateerde cementpasta de granulaten stevig samenklitten om zo het skelet van het beton te vormen.

De kwaliteit van de cementpasta (cement en water) hangt af van verschillende parameters.

Deze parameters moeten aangepast zijn aan de verwerking van het beton, aan de atmosferische omstandigheden en aan de gebruiksomstandigheden.

Cementsoorten

 • Types:
  • Portlandcement (CEM I)
  • Portland composietcement (CEM II)
  • Hoogovencement (CEM III)
  • Samengesteld cement (CEM V)
 • Sterkteklasse:
  • 32.5 – 42.5 – 52.5 : De genormaliseerde benamingen van het type cement worden aangevuld met een getal zijnde de minimum druksterkte uitgedrukt in N/mm2, gemeten op een ouderdom van 28 dagen.
 • Bijzondere eigenschappen:
  • HSR (High Sulphate Resisting) cement met hoge bestandheid tegen sulfaten. HSR-cement wordt aangewend in agressieve milieus.
  • LA (Low Alkali) cement met beperkt gehalte aan alkaliën

Hoeveelheid cement

De hoeveelheid moet oordeelkundig worden gekozen om een correcte verwerkbaarheid te kunnen bekomen, om mechanische prestaties te bereiken die overeenkomstig zijn met de eisen en om duurzaamheidsredenen. Het is niet aanbevolen om zonder reden de cementdosering te verhogen op kans van een verhoogd risico op het verstoren van de verwerking (door vroegtijdige binding) of van scheurvorming ten gevolge van de verhoogde hydraulische krimp.

De water/cement factor

Dit is de verhouding van de hoeveelheid water aanwezig in het mengsel tot de hoeveelheid cement. Slechts een deel van het aanwezige water zal zich chemisch binden met het cement en op die wijze de potentiële eigenschappen van het beton bepalen. Het andere deel van het water zal nodig zijn voor de verwerkbaarheid maar zal gelijktijdig, na migratie en verdamping, holtes en capillairen nalaten. Deze holtes en capillairen vormen echter ook de toegangspoorten voor de agressieve agentia. Naarmate hun gehalte toeneemt, zal het beton minder compact zijn, minder dicht of minder doorlatend zijn, en des te meer blootgesteld zijn aan de invloed van de agressieve stof. Het is dus absoluut noodzakelijk de hoeveelheid water in het beton maximaal te beperken maar de consistentie van het beton moet zodanig zijn dat een correcte plaatsing mogelijk blijft.

Meer info kan u bekomen bij FEBELCEM, Federatie van de Belgische Cementnijverheid.

Bijkomende inlichtingen?

Contacteer vrijblijvend Marc Faingnaert

E-mail : marc.faingnaert@obc-ottevaere.be
Tel. : 055/33.48.11
Fax: 055/33.48.10
GSM: 0475/55.34.28

Laatste nieuws

Sluitingsdagen 2024-> zie contact

Comments off.

Lees meer