Search
 
 

In de kijker

OBC realiseerde een dak met hellingsgraad van 16% in lichtgewichtbeton

Contact

Firmin Ottevaere & Co nv
Meersbloem - Melden 20
9700 Oudenaarde
Tel. : 055/33 48 11
Fax : 055/33 48 10 
E-mail : zie rubriek medewerkers
 

Specifieren beton

De norm NBN B15-001

De norm 'Beton - Prestaties, productie, verwerking en conformiteitcriteria', is gebaseerd op de Europese norm ENV 206 en heeft betrekking op de betontechnologie. Het document bevat duidelijke eisen in verband met de bestanddelen, de samenstelling, de duurzaamheid en de verwerking van beton. Het geeft richtlijnen om beton voor te schrijven en te controleren.

De norm geldt voor ongewapend, gewapend en voorgespannen beton, bestemd voor gebouwen en kunstwerken.Voor complexe constructies en voor wegen (inclusief lineaire elementen) kunnen bijkomende of eventueel afwijkende eisen nodig zijn voor zover zij niet in tegenstrijd zijn met de eisen inzake veiligheid en duurzaamheid van de constructie.

Deze norm is van toepassing op stortklaar beton en beton aangemaakt op de bouwplaats. Hij geldt ook voor in de fabriek vervaardigd beton voor prefab elementen (tenzij de productnormen van deze elementen andersluidende bepalingen bevatten).

Bestellen van norm NBN B15-001

Beton met gespecificeerde eigenschappen

De norm voorziet 2 manieren om een beton te specificeren. De eerste manier, de meest actuele, laat de gebruiker toe de gewenste prestaties voor te schrijven. Men spreekt dan van "een beton met gespecificeerde eigenschappen voorschrijven".

Daartoe vermeldt de gebruiker (architect, studiebureau, aannemer of bouwheer) vier basisgegevens en eventueel aanvullende gegevens.

De basisgegevens moeten bij het voorschrijven van elk beton worden aangeduid. De norm noemt er vier:

  • A sterkteklasse
  • B duurzaamheid
  • C consistentieklasse
  • D nominale maximum korrelgrootte
  • Aanvullende gegevens (E) moeten alleen worden vermeld indien de verwerking van het verse beton dit vereist, of indien het verharde beton specifieke prestaties moet vervullen.
  • een beton met gespecificeerde eigenschappen voorschrijven
  • beschrijvende tekst "beton" in te lassen in de lastenboeken 

Actualité

Wij zijn gesloten op : 

Maandag 31 oktober 2016 tot en met vrijdag 4 november 2016

Vrijdag 11 november 2016

Vrijdag 23 december 2016 tot en met vrijdag 6 januari 2017

Donderdag 13 april 2017 tot en met  maandag 17 april 2017

Maandag 1 mei 2017

Donderdag 25 mei 2017 en  vrijdag 26 mei 2017

Maandag 5 juni 2017

Maandag 17 juli 2017 tot vrijdag 28 juli 2017

Dinsdag 15 augustus 2017

Woensdag 1 november 2017

Maandag 13 november 2017

 Vrijdag 22 december 2017 tot en met vrijdag 29 december 2017

Annonces

Algemeen mail adres info@obc-ottevaere.be werd geschrapt en nu vervangen door dispatch@obc-ottevaere.be