Search
 
 

In de kijker

OBC realiseerde een dak met hellingsgraad van 16% in lichtgewichtbeton

Contact

Firmin Ottevaere & Co nv
Meersbloem - Melden 20
9700 Oudenaarde
Tel. : 055/33 48 11
Fax : 055/33 48 10 
E-mail : zie rubriek medewerkers
 

Toeslagstoffen

Elk materiaal, dat wordt toegevoegd aan een basismengsel van cement, granulaten en water en dat niet beantwoordt aan de definitie van hulpstof, wordt meestal als een toeslagstof aanzien. Ze worden toegevoegd aan het beton om de eigenschappen van het verse en verharde mengsel te verbeteren. Het gebruik van toeslagstoffen is toegelaten op voorwaarde dat zij geen afbreuk doen aan de kwaliteit en de duurzaamheid van het beton.

De voornaamste toeslagstoffen zijn

Filler (F)

 • omschrijving: Filler is een tot fijn poeder gemalen gesteente. (meestal kalksteen)
 • toepassing: Het wordt toegevoegd om het gehalte aan fijne bestanddelen te bereiken dat nodig is om voor bepaalde verwerkingen of aanwendingen de stabiliteit van het verse mengsel te verzekeren. Een waterbeperkend middel is nodig om het extra aanmaakwater te compenseren.

Vliegas (V)

 • omschrijving: Vliegas is de lichte fractie van de anorganische minerale bestanddelen die als as na steenkoolverbranding (cfr in elektriciteitscentrales) meegevoerd worden door de rookgassen. Vliegas is een poeder waarvan de fijnheid die van het cement benadert, bestaande uit amorfe, kiezelzuurhoudende (reageert dus met kalk), zeer kleine en ronde korrels.
 • toepassing:
  In het verse mengsel werkt vliegas als een mechanisch plastificeermiddel, net voldoende om een aanzienlijke toename van het aanmaakwater (bij gelijkblijvende consistentie) te vermijden.

  In het verharde mengsel heeft vliegas een zeer trage puzzolanische werking die de kwaliteit en de duurzaamheid van het beton ten goede komt.

Microsilica (SF) (silica fume)

 • omschrijving: Microsilica is een restproduct van de productie van het element silicium en de ferrosiliciumlegeringen. Het is een uiterst fijn poeder van amorfe, kiezelzuurhoudende (reageert dus met kalk) en uiterst kleine korrels.
 • toepassing:
  In het verste mengsel werkt silica fume als een plastificeermiddel maar vergt wel meer water. Dit moet met een sterk waterreducerende hulpstof worden gecorrigeerd.

  In het verharde mengsel heeft silica fume een snellere puzzolanische werking dankzij de grote korrelfijnheid. Dankzij hun kleine afmetingen kunnen de microsilicakorrels zich in de gelporiën van de gehydrateerde cementstructuur nestelen waar zijn snel met de vrijgekomen kalk reageren en aldus de laatste "leemten" in deze structuur kunnen dichten, zelfs bij ene W/C-grenswaarde van 0.3 - 0.4. Deze bijzondere eigenschap wordt vooral aangesproken om hoogwaardig beton een perfect compacte structuur te verlenen.

 


Actualité

Wij zijn gesloten op : 

Maandag 31 oktober 2016 tot en met vrijdag 4 november 2016

Vrijdag 11 november 2016

Vrijdag 23 december 2016 tot en met vrijdag 6 januari 2017

Donderdag 13 april 2017 tot en met  maandag 17 april 2017

Maandag 1 mei 2017

Donderdag 25 mei 2017 en  vrijdag 26 mei 2017

Maandag 5 juni 2017

Maandag 17 juli 2017 tot vrijdag 28 juli 2017

Dinsdag 15 augustus 2017

Woensdag 1 november 2017

Maandag 13 november 2017

 Vrijdag 22 december 2017 tot en met vrijdag 29 december 2017

Annonces

Algemeen mail adres info@obc-ottevaere.be werd geschrapt en nu vervangen door dispatch@obc-ottevaere.be